A A A

o firmie

 

 

BELMAR Sp. z o.o. została utworzona w kwietniu w roku 1997 w wyniku połaczenia służb technicznych utrzymania ruchu Blachowni Holding S.A.  Z tego względu spółka ma wieloletnie tradycje techniczne i doświadczenie w realizacji działalności usługowej w obrebie przemysłowej struktury przedsiębiorstw. Nowa spółka przejęła z Blachowni Holding SA: kadrę inżynieryjno-techniczną i rzemieślników wykwalifikowanych oraz obiekty warsztatowe, pracownie specjalistyczne, laboratoria, sprzęt i narzędzia.

Przedmiotem działania spółki są usługi inżynierskie i serwisowe - obejmują całokształt dzialań zwiazanych z utrzymaniem w sprawności technicznej wielkoprzemysłowych systemów energetycznych, automatyki procesów produkcyjnych, wykonawstwo robót mechanicznych, montażowych i inżynieryjno - budowlanych w zakresie remontów i inwestycji.

 

DANE  O SPÓŁCE

 

Numer KRS: 0000140223 - Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Opolu.

Numer NIP: 749-15-96-111                                                                                 REGON: 531221129

Kapitał zakładowy:   1. 801.700 zł

 

WŁADZE SPÓŁKI


Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny -Kazimierz Szymański

Dyrektor Techniczny i Ekonomiczny - Wiktor Bogdziewicz
MAJĄTEK SPÓŁKI I ZATRUDNIENIE

 

 


Spółka posiada obiekty budowlane, grunty oraz wyposażenie techniczne warsztatów i pracowni potrzebne do realizacji we wszystkich branżach zadań inwestycyjnych i remontowych, serwisu i obsługi technicznej instalacji przemysłowych.

 

Zatrudnie ok. 105 osób w tym: pracownicy administracyjni i techniczni 19, bezpośrednio produkcyjni 86 osób.